Verkar för en säkrare sjöfart på Siljan

Siljans Båtförbund

SILJANS BÅTFÖRBUND

 

 • Är en sammanslutning av båtklubbar runt Siljan, Orsasjön och Insjön.

 

 • Vill öka säkerheten på våra vatten genom att främja vaksamheten och ansvarskänslan hos båtförarna samt framställa ett sjökort över sjösystemet.

 

 • Vill sprida sjövett hos alla som använder våra vatten.

 

 • Vill genom att förebygga olyckor och olyckstillbud främja en positiv inställning till sjön hos befolkningen kring stränderna.

 

 • Vill hjälpa kommunerna att förebygga de svårigheter som den ökande fritidstrafiken medför.

 

 • Vill medverka till att lösa de problem som uppstår vid bygga i eller nära vatten.

 

 • Vill medverka vid miljöplanering som rör stränder.

 

 • Vill motverka nedskräpning av vatten och stränder.

 

 • Vill främja samarbetet mellan kommuner och klubbar i gemensamma ärenden.

 

 • Vill underlätta transporter av båtar till och från andra sjösystem.

 

 • Vill främja ungdomsverksamhet med segling, rodd och övrig båtsport.

 

 • Vill verka för bevarande av kulturhistoriskt material med anknytning till sjösystemet.

 

Copyright @ All Rights Reserved

Siljans Båtförbund stödjer

Webbdesign by Magnus Sjönnebring 2017