Verkar för en säkrare sjöfart på Siljan

Siljans Båtförbund

Klubbarnas ansvarsområden för utprickning

UTPRICKNING

Norr om Krigsmansholmn

Krigsmansholmen till Prästholmen

Sundet - Ravnäs

Prästholmen-Bälterhar

Vaverön - Fornby

Norra Rättvik - Vattholmsskären

Södra Rättviken

Kärringbroudden - Hjortnäs

Hamninloppet

Byrviken - Hjulbäck

Kyrkgrundet - Insjön

Insjön - Älven

Rattholmen-Mora

Trutsudden - Saltholmen

Älven söderut från järnvägsbron, Insjön

Vid upptäckta fel i utprickningen eller på sjökortet kontakta respektive klubb eller via formuläret nedan alternativt:


Siljansbåtförbund


Per-Erik Larsson

Mobil: 073 - 182 47 21


Epost: anmalan@siljansbatforbund.se

 
 
 
 • Orsa           
 • Mora           
 • Sollerön     
 • Nusnäs       
 • Hjulbäck     
 • Vikarbyn     
 • Rättvik       
 • Tällberg     
 • Västanvik   
 • Siljansnäs 
 • Leksand     
 • Insjön         
 • Vinäs         
 • Olsnäs       
 • Fartygsföreningen     

Copyright @ All Rights Reserved

 

  Siljans Båtförbund stödjer

Webbdesign by Magnus Sjönnebring 2017