Klubbarnas ansvarsområden för utprickning

UTPRICKNINGOrsa

Mora           

Sollerön     

Nusnäs       

Hjulbäck     

Vikarbyn     

Rättvik       

Tällberg     

Västanvik   

Siljansnäs 

Leksand     

Insjön         

Vinäs         

Olsnäs       

Fartygsföreningen   Norr om Krigsmansholmn

Krigsmansholmen till Prästholmen

Sundet - Ravnäs

Prästholmen-Bälterhar

Vaverön - Fornby

Norra Rättvik - Vattholmsskären

Södra Rättviken

Kärringbroudden - Hjortnäs

Hamninloppet

Byrviken - Hjulbäck

Kyrkgrundet - Insjön

Insjön - Älven

Rattholmen-Mora

Trutsudden - Saltholmen

Älven söderut från järnvägsbron, Insjön


Vid upptäckta fel i utprickningen eller på sjökortet kontakta respektive klubb eller via formuläret nedan alternativt:


Siljansbåtförbund


Epost: anmalan@siljansbatforbund.se